Privacy Statement

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KriK·KroK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KriK·KroK, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KriK·KroK verstrekt. KriK·KroK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Bericht

Daarnaast vraagt KriK·KroK bij een registratie volgende gegevens op:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
WAAROM KriK·KroK GEGEVENS NODIG HEEFT

KriK·KroK verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan KriK·KroK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG KriK·KroK GEGEVENS BEWAART

KriK·KroK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien KriK·KroK een opdracht voor u zal uitvoeren, blijft u onbeperkt klant.

DELEN MET ANDEREN

KriK·KroK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KriK·KroK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

GOOGLE ANALYTICS

KriK·KroK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan KriK·KroK te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

KriK·KroK heeft hier geen invloed op.

KriK·KroK heeft Google geen toestemming gegeven om via KriK·KroK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

KriK·KroK gebruikt geen sociale diensten zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enz. op zijn site.

COOKIES

KriK·KroK gebruikt eigen, functionele cookies voor het goed functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vragen@KriK·KroK, tav Johan Smolders. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. KriK·KroK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KriK·KroK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KriK·KroK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KriK·KroK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met KriK·KroK via info@krikkrok.be

Postadres: Boschelstraat 57A, 3524 Vliermaal, België
Ondernemingsnummer: 0738.650.149
E-mailadres: info@krikkrok.be